Franchise en faillissement

Terwijl de coronacrisis Nederland in zijn greep had – en nog steeds heeft -, is op 1 januari 2021 de Franchisewet in werking getreden. De bepalingen in deze nieuwe Franchisewet strekken met name ter bescherming van de franchisenemer. De wet is bedoeld om de belangen van de franchisegever en van de franchisenemer meer in balans te brengen. Zo verplicht de nieuwe wet partijen die met elkaar een franchiseovereenkomst willen sluiten, om vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst informatie aan elkaar te verstrekken die nodig is voor een goede beoordeling van kansen en risico’s van de samenwerking.

Lees meer...

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Er bestaan belangrijke verschillen in de regelingen voor bestuurders en commissarissen van de BV en de NV enerzijds en de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting anderzijds. In de praktijk bestond daarom al langere tijd de behoefte aan een aanpassing en uniformering van de regels. Dit heeft in 2016 tot het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen geleid, welk voorstel na een lange weg recentelijk is aangenomen. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal met ingang van 1 juli 2021 in werking treden. Dit blog bespreekt kort enkele belangrijke wijzigingen en aandachtspunten voor de praktijk.

Lees meer...

WHOA: bruikbaar in tijden van crisis?

De Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA) treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Tweede Kamer heeft de wet in mei 2020 aangenomen, de Eerste Kamer op 6 oktober jl. Aan inwerkingtreding van deze wet lijkt dus niets in de weg te staan.
Wat kan de WHOA in de praktijk voor uw onderneming betekenen?

Lees meer...

Huurbetaling tijdens corona: de eerste uitspraken zijn bekend

De coronacrisis blijft ook in de vastgoedsector niet onopgemerkt. Huurders worden geconfronteerd met sluitingen wegens overheidsmaatregelen en vragen huurprijsvermindering. Inmiddels deden voorzieningenrechters hierover de eerste uitspraken.

Lees meer...

Onjuiste mededelingen die niet de kern van de overeenkomst betreffen: toch dwaling?

Kunt u af van een overeenkomst die u heeft gesloten onder een verkeerde voorstelling van zaken? Het juridische antwoord: onder bepaalde omstandigheden. De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over de maatstaf voor vernietiging van een overeenkomst op grond van dwaling.

Lees meer...