Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Er bestaan belangrijke verschillen in de regelingen voor bestuurders en commissarissen van de BV en de NV enerzijds en de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting anderzijds. In de praktijk bestond daarom al langere tijd de behoefte aan een aanpassing en uniformering van de regels. Dit heeft in 2016 tot het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen geleid, welk voorstel na een lange weg recentelijk is aangenomen. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal met ingang van 1 juli 2021 in werking treden. Dit blog bespreekt kort enkele belangrijke wijzigingen en aandachtspunten voor de praktijk.

Lees meer...

WHOA: bruikbaar in tijden van crisis?

De Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA) treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Tweede Kamer heeft de wet in mei 2020 aangenomen, de Eerste Kamer op 6 oktober jl. Aan inwerkingtreding van deze wet lijkt dus niets in de weg te staan.
Wat kan de WHOA in de praktijk voor uw onderneming betekenen?

Lees meer...

Huurbetaling tijdens corona: de eerste uitspraken zijn bekend

De coronacrisis blijft ook in de vastgoedsector niet onopgemerkt. Huurders worden geconfronteerd met sluitingen wegens overheidsmaatregelen en vragen huurprijsvermindering. Inmiddels deden voorzieningenrechters hierover de eerste uitspraken.

Lees meer...

Onjuiste mededelingen die niet de kern van de overeenkomst betreffen: toch dwaling?

Kunt u af van een overeenkomst die u heeft gesloten onder een verkeerde voorstelling van zaken? Het juridische antwoord: onder bepaalde omstandigheden. De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over de maatstaf voor vernietiging van een overeenkomst op grond van dwaling.

Lees meer...

Vennootschapsrechtelijke verplichtingen tijdens Corona

'Alleen samen krijgen we corona onder controle’: een voor iedereen inmiddels welbekende leus. De COVID-19 maatregelen gelden nog steeds: we moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, niet met meer dan drie personen samenkomen en anderhalve meter afstand houden. Maar hoe zit dit dan met het houden van een algemene vergadering van aandeelhouders? En vooral: kan de jaarrekening nog wel tijdig worden opgemaakt en gedeponeerd?

Lees meer...