De Bok Roijers Gasseling wordt gewaardeerd voor haar aanpak, gericht op goed en snel advocatenwerk. Met andere, externe dienstverleners zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen wordt vaak nauw samengewerkt. Zo wordt een onafhankelijk advies gewaarborgd.

De Bok richt zich op ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord.

 • Vennootschap en onderneming
  • aandelentransacties
  • fusie en overname
  • oprichting
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • aandeelhoudersgeschillen
 • Contracten
  • het opstellen en beoordelen van contracten
  • algemene voorwaarden
 • Werkgever en werknemer
  • arbeidsovereenkomsten
  • arbeidsgeschillen
  • afvloeiing van personeel
  • non-concurrentie
  • reorganisatie
 • Vastgoed en huur
  • verjaring
  • bouw-/aannemingscontracten
  • huurovereenkomsten
  • eigendomsconflicten
  • koop- en verkoopbegeleiding
 • Transport en logistiek
  • vervoersovereenkomsten
  • haven en handel
  • expeditie
  • internationale conflicten
  • op- en overslag
 • Overheid en bestuur
  • vergunningaanvraag
  • bezwaar- en beroepsprocedures
  • overheidsaansprakelijkheid
  • marktregulering
 • Proces en arbitrage
  • juridische procedures
  • beslag en executie
  • arbitrage en bindend advies
  • incasso’s
 • Insolventie en herstructurering
  • sanering van bedrijfsonderdelen
  • faillissementen
  • financiering en zekerheden
  • toezichthouders