Sectoren

Sectoren

Financiële en zakelijke dienstverlening

Wij adviseren en procederen onder meer op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, financiering, geschillen tussen aandeelhouders, ondernemingsstructuren, surseance van betaling en faillissementen als ook tuchtzaken.

Wij werken hierbij nauw samen met uw accountant, belastingadviseur en notaris. Zo nodig kunnen wij ook altijd een beroep doen op accountants, belastingadviseurs en notarissen uit ons eigen netwerk.

Overheid en Publieke sector

Met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke belangen adviseren wij overheidsinstanties met enige regelmaat. Ook andersom komt voor. Wij adviseren ondernemingen over algemeen bestuursrecht, omgeving en milieu, overheidsaansprakelijkheid, onteigening, gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking (PPS), planschade, handhaving, markt en toezicht.

Startups

Wij weten wat er komt kijken bij het starten van een onderneming. Wij kennen de kansen en valkuilen en delen die ervaring graag met beginnende ondernemers. Daarbij kan worden gedacht aan advies over uiteenlopende juridische aspecten die belangrijk zijn voor het succes van beginnende ondernemers. Voorbeelden van deze aspecten zijn oprichting van de onderneming, de structuur en het beschermen en exploiteren van innovaties, producten en namen.

Haven en Transport

De transportwereld is voortdurend in beweging. Als Rotterdams kantoor kennen wij deze markt en treden wij al jarenlang op voor transportbedrijven, terminals en on- en offshore bedrijven. Onderwerpen die daarbij vaak aan de orde komen zijn schade, aansprakelijkheid, expeditie, aan- en verkoop,  garanties onderhoud, retentierecht en opslag.

Onroerend goed

Wij treden op voor zowel overheden als marktpartijen . Wij adviseren en procederen  onder meer over huurovereenkomsten, bouw-/aannemingsovereenkomsten en eigendomsconflicten. Ook zijn wij thuis in onderwerpen als verjaring en koop- en verkoopbegeleiding.

Energie

De energiemarkt kent snelle ontwikkelingen. Onze advocaten weten dat en kennen de verschillende belangen in deze markt.

Handel en dienstverlening

Wij adviseren en procederen in zaken binnen het brede scala aan onderwerpen in  het handelsrecht. Wij staan u bij in vraagstukken over commerciële contracten zoals agentuur en distributie, over incasso van geldvorderingen en over schadevergoedingen bij niet-nakoming van overeenkomsten.