Blogs

Blogs

De Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA) treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Tweede Kamer heeft de wet in mei 2020 aangenomen, de Eerste Kamer op 6 oktober jl. Aan inwerkingtreding van deze wet lijkt dus niets in de weg te staan.
Wat kan de WHOA in de praktijk voor uw onderneming betekenen?


De coronacrisis blijft ook in de vastgoedsector niet onopgemerkt. Huurders worden geconfronteerd met sluitingen wegens overheidsmaatregelen en vragen huurprijsvermindering. Inmiddels deden voorzieningenrechters hierover de eerste uitspraken.

Kunt u af van een overeenkomst die u heeft gesloten onder een verkeerde voorstelling van zaken? Het juridische antwoord: onder bepaalde omstandigheden. De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over de maatstaf voor vernietiging van een overeenkomst op grond van dwaling.

'Alleen samen krijgen we corona onder controle’: een voor iedereen inmiddels welbekende leus. De COVID-19 maatregelen gelden nog steeds: we moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, niet met meer dan drie personen samenkomen en anderhalve meter afstand houden. Maar hoe zit dit dan met het houden van een algemene vergadering van aandeelhouders? En vooral: kan de jaarrekening nog wel tijdig worden opgemaakt en gedeponeerd?