Nieuwe regels voor het nevenactiviteitenbeding. Wat kan een werkgever nog verbieden?

Nieuwe regels voor het nevenactiviteitenbeding. Wat kan een werkgever nog verbieden?

Afgelopen zomer, per 1 augustus 2022, is er een wijziging ingevoerd voor het nevenactiviteitenbeding in een arbeidsovereenkomst. Ik geef een update voor degene die dit vanwege de zomervakantie gemist heeft of om het geheugen op te frissen.

Het nevenactiviteitenbeding is een beding dat een werknemer verbiedt of beperkt om voor een ander te werken buiten de tijdstippen waarop hij bij zijn werkgever moet werken. Vanaf 1 augustus 2022 kan een werkgever zo’n beding alleen nog inroepen als er een objectieve reden is ter rechtvaardiging. Objectieve redenen zijn de gezondheid, veiligheid, vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten. Er kunnen voor een werkgever natuurlijk ook andere belangen spelen. Daarom is er geen uitputtende lijst met redenen.

Om het praktisch te houden kan een nevenactiviteitenbeding dat al vóór 1 augustus 2022 in een arbeidsovereenkomst stond blijven staan. Als nevenactiviteiten aan de orde komen dan mag een werkgever op dat moment de beoordeling maken of er een objectieve reden in het geding is en die reden aan de werknemer kenbaar maken. Daarmee doet de werkgever een beroep op het beding.

Een werkgever kan er voor kiezen om op voorhand de werknemer te laten weten wanneer nevenactiviteiten in ieder geval niet zijn toegestaan. Dat kan juist leiden tot begrip bij de werknemer over de betekenis en toepassing van het beding. Denk er in dat geval wel aan dat er later andere inzichten kunnen ontstaan over wat een objectieve reden is, dus maak een voorbehoud.

Wilt u meer weten over de toepassing van het nevenactiviteitenbeding? Neem dan contact op met Sanne Piekaar-Bouthoorn.