Concurrentie- en/of relatiebeding

Concurrentie- en/of relatiebeding

Een concurrentie- en/of relatiebeding overeenkomen? Besteed aandacht aan de schriftelijke vastlegging. Sanne bespreekt in haar blog de aandachtspunten.

 

Uw onderneming wilt u beschermen als een werknemer uit dienst treedt. Dat kan met een concurrentie- en/of relatiebeding. Omdat zo’n beding voor de werknemer bezwarend is, moet u dit schriftelijk overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het idee hierachter is dat de werknemer zo de consequenties van het beding goed kan overwegen. Aan dit zogenoemde ‘schriftelijkheidsvereiste’ voldoet u als de werknemer een arbeidsovereenkomst met daarin het beding ondertekent, of een ander document tekent met daarin het beding als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

Staat het concurrentie- en/of relatiebeding in een ander document dan het document dat de werknemer ondertekent dan kan nog steeds worden voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. Aan één van deze twee voorschriften moet dan wel zijn voldaan:

  1. de arbeidsvoorwaarden zijn als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar de arbeidsvoorwaarden verwezen, of

  2. in het door de werknemer ondertekende document heeft hij uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentie- en/of relatiebeding.

Dit klinkt misschien simpel, maar de schriftelijke vastlegging leidt nog wel eens tot discussie. Zo ook in de kwestie waarover onlangs het oordeel van het Hof Den Haag is gepubliceerd. Omdat het relatiebeding niet correct is vastgelegd, komt deze werkgever daarop geen beroep toe. Zie voor het oordeel:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1226

 

Het volgende kan u helpen om niet in zo’n situatie terecht te komen. Neem het concurrentie- en/of relatiebeding op in de door de werknemer te ondertekenen arbeidsovereenkomst en laat deze per pagina paraferen. Gaat het om een concurrentie- en/of relatiebeding dat is opgenomen in een ander document dan wat de werknemer zal tekenen, maak dan een keuze voor één van de twee voorschriften en voer het voorschrift uit (zie hierboven onder 1 en 2).

Kiest u voor voorschrift 1: let er dan op dat u zo nodig kan onderbouwen dat u de arbeidsvoorwaarden als bijlage bij het ondertekende document heeft gevoegd en dat dit is ontvangen door de werknemer. Uit het oordeel van het Hof Den Haag volgt dat relevant kan zijn dat u kan laten zien op welke manier en door wie de bijlage aan de werknemer is verzonden. De datum daarvan lijkt mij ook relevant.

Bij voorschrift 2 gaat het specifiek om de uitdrukkelijke verklaring van de werknemer dat hij instemt met het concurrentie- en/of relatiebeding. Vermeld hierbij de naam van het andere document waarin het beding staat en het artikel- of paginanummer. Deze verklaring van de werknemer moet staan in het document dat de werknemer tekent.

Denk ook bij een functiewijziging aan het schriftelijkheidsvereiste. Dan geldt eveneens dat het de werknemer duidelijk moet zijn dat hij voor de nieuwe functie aan een concurrentie- en/of relatiebeding gebonden is of blijft en dat hij daarmee schriftelijk instemt.

 


Wilt u over het concurrentie- en/of relatiebeding meer weten of over een ander arbeidsrechtelijk vraagstuk? Sanne Piekaar-Bouthoorn en andere advocaten van De Bok staan voor u klaar.