Verval van Vakantiedagen

Verval van Vakantiedagen

Zorg voor een goede vakantiedagenadministratie en deel deze met het personeel. Aan de hand van recente rechtspraak bespreekt Sanne het belang hiervan in haar blog.

Het voeren van een goede vakantiedagenadministratie is belangrijk. Zo blijkt opnieuw uit een onlangs gepubliceerd oordeel van de rechter.

Jaarlijks bouwt een werknemer vakantiedagen op. Bij een voltijd dienstverband is dat in beginsel vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Werkt een werknemer vijf dagen per week, dan komt dit neer op twintig vakantiedagen per jaar. Dit noemen we de wettelijkevakantiedagen. Als werkgever kan u ervoor kiezen om een groter aantal vakantiedagen aan te bieden, ook wel de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Aan de werknemer moet u gelegenheid geven om de opgebouwde vakantiedagen op te nemen. Het opnemen van vakantie moet ervoor zorgen dat de werknemer kan bijkomen van het werk. Jaarlijks hoort de werknemer in ieder geval het wettelijk aantal vakantiedagen te kunnen opnemen.

Als een werknemer wettelijke vakantiedagen niet opneemt, dan vervallen deze een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Ofwel: wettelijke dagen die in 2021 worden opgebouwd, vervallen per 1 juli 2022 als ze dan niet zijn opgenomen. Het kan overigens zijn dat een ruimere vervaltermijn is afgesproken bij overeenkomst.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een langere termijn, namelijk de verjaringstermijn van vijf jaar. Let op, deze langere termijn is ook aan de orde bij wettelijke vakantiedagen als de werknemer niet in staat was om deze dagen op te nemen. Denk aan een periode van ziekte of andere situaties waarin het voor de werknemer niet mogelijk was om alle dagen op te nemen.

Als werkgever is het belangrijk om u te realiseren dat het op uw bord ligt om een adequate vakantiedagenadministratie bij te houden. U moet daarnaast de werknemer tijdig en op nauwkeurige wijze informeren over het saldo vakantiedagen, zodat hij daar gebruik van kan maken. Ook moet u de werknemer erop wijzen dat deze dagen komen te vervallen als ze niet tijdig worden opgenomen.

Mogelijk speelt dit door de pandemie nog wel meer. We zien dat werknemers door de maatregelen afwachtend zijn (geweest) met het boeken van vakantie. Het saldo aan vakantiedagen kan daardoor, zo halverwege het jaar, hoger zijn dan in dezelfde periode in voorgaande jaren.

In de aangehaalde uitspraak oordeelt de rechter dat de werkgever zijn werknemer niet heeft geïnformeerd over zijn opgebouwde dagen, hem niet in staat heeft gesteld om de vakantiedagen op te nemen en heeft nagelaten om hem te wijzen op de gevolgen van het niet opnemen. Daardoor komt de werkgever geen beroep toe op de verval- of verjaringstermijn van de vakantiedagen.

Deze uitspraak onderstreept dat u als werkgever een actieve rol hebt als het gaat om de vakantiedagen(administratie). Dit dient de vitaliteit van het personeel en gaat vakantiedagen-stuwmeren tegen.

Zie voor de uitspraak:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4427&showbutton=true


Wilt u hierover meer weten of over een ander arbeidsrechtelijk vraagstuk? Sanne Piekaar-Bouthoorn en andere advocaten van De Bok staan voor u klaar.