Aannemers, ontwikkelaars en eigenaren van vastgoed zullen in de aankomende tijd (wederom) met juridische veranderingen te maken gaan krijgen. Zo ziet het ernaar uit dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) in 2021 in werking zal treden. Dat lijkt wellicht nog ver weg, maar die wet zal wel van invloed zijn op (de voortgang van) bouwprocessen. In haar nieuwste blog identificeert onze advocaat Daphne Buren-Baks enkele aandachtspunten voor aannemers en opdrachtgevers.

De Wkb moet zorgen voor verbetering van zowel de bouwkwaliteit als het bouwtoezicht en brengt wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet en het Burgerlijk Wetboek met zich. Die wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek zien bijvoorbeeld op de bepalingen omtrent oplevering van een werk en de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken in het werk.

Er is sprake van overgangsrecht, zodat niet alle wetswijzigingen ook van toepassing zullen zijn op lopende projecten. Sommige bepalingen van de Wkb zullen wél gaan gelden voor reeds lopende projecten, zoals de verplichting tot het aanleggen van een opleverdossier en de meer omvangrijke waarschuwingsplicht van de aannemer in het geval van onder meer onjuistheden in de opdracht en van gebreken of ongeschiktheid van zaken. Dit zijn aandachtspunten voor aannemers én opdrachtgevers.