Daphne Buren-Baks, advocaat | counsel

Daphne Buren-Baks, advocaat | counsel


Daphne werkt sinds 2007 als advocaat bij De Bok. In haar praktijk ligt de nadruk op het onroerend goedrecht, het huurrecht en het contractenrecht.

Daphne adviseert en procedeert onder meer over huurzaken, verjaringskwesties, erfdienstbaarheden, eigendom en (ver)koop van onroerend goed. Verder wordt zij met regelmaat benaderd voor advies met betrekking tot de rechten en plichten van appartementseigenaren en voor het voeren van gerechtelijke procedures daarover.

Ook wordt Daphne door cliënten regelmatig gevraagd om te adviseren bij het onderhandelen over en het sluiten van contracten (bijvoorbeeld aannemingsovereenkomsten en leveranciersovereenkomsten) en procedeert zij over contractenrechtelijke geschillen, zoals geschillen als gevolg van wanprestatie of discussies over de uitleg van een specifiek contract.

Daphne heeft de Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht met goed gevolg afgelegd. Daphne is lid van de Vereniging van Vastgoed Juristen en van de Vastgoedsociëteit Rotterdam-Rijnmond.

Advocaat:
sinds 2007
Werkzaam bij De Bok:
sinds 2007
Telefoonnummer:
Direct nummer: