Rogier Wijn, partner

Rogier Wijn, partner


Rogier is ruim 20 jaar advocaat. Hij is een scherpzinnige doorbijter en denkt in praktische oplossingen.

Rogier is specialist in het insolventie-en ondernemingsrecht.

Zijn cliënten zijn ondernemers die in zwaar weer zijn geraakt of dreigen te raken, die met aandeelhoudersgeschillen of gerechtelijke procedures te maken krijgen of hebben gekregen.

Rogier is ook curator in faillissementen en bewindvoerder in surséances van betaling.

Rogier is lid van de Vereniging van Insolventieadvocaten (INSOLAD), geeft cursus op zijn vakgebied en schrijft regelmatig artikelen voor het Tijdschrift voor Curatoren.

Advocaat:
sinds 1999
Werkzaam bij De Bok:
sinds 2011
Telefoonnummer:
Direct nummer: