Jorne Kloots, advocaat | counsel

Jorne Kloots, advocaat | counsel


Jorne is in 2007 als advocaat begonnen bij De Bok en houdt zich bezig met uiteenlopende aspecten van het insolventierecht, waaronder de afwikkeling van faillissementen en surseances van betaling, het begeleiden van doorstarts en de advisering daarover. Verder adviseert hij over de vestiging en uitwinning van zekerheden.

Jorne wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator en bewindvoerder. Verder behoort tot zijn praktijk de advisering en het voeren van procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en ondernemingsrechtelijke geschillen.

Jorne heeft in 2014 de specialistenopleiding Grotius Insolventierecht met goed gevolg afgerond en in 2016 heeft hij de opleiding Financiƫle economie voor curatoren aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Jorne is lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten (INSOLAD).

Advocaat:
sinds 2007
Werkzaam bij De Bok:
sinds 2007
Telefoonnummer:
Direct nummer: