Bekijk het LinkedIn profiel van Rogier Wijn

R. Wijn

Advocaat: sinds 1999
Werkzaam bij De Bok:  sinds 2011
E-mail: wijn@debok.com
Telefoonnummer: +31 (0)6 1093 46 39
Direct nummer: +31 (0)10 282 29 96

Rogier heeft ruime ervaring als curator in faillissementen. Tot zijn werkzaamheden behoren verder commerciële, ondernemingsrechtelijke geschillen en advisering en begeleiding van cliënten in insolventiesituaties. Hierbij valt te denken aan herstructurering, surseance van betaling, bestuurdersaansprakelijkheid en incasso van vorderingen.

In 1999 is Rogier als advocaat op een Amsterdams kantoor begonnen in een algemene procespraktijk. Daarin heeft hij jarenlang veel proceservaring opgedaan. In zijn Rotterdamse tijd heeft Rogier zich steeds meer toegelegd op het insolventierecht. Daarin is hij inmiddels gespecialiseerd. 

Rogier heeft de Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht afgerond. Verder heeft hij de opleiding Financiële economie voor curatoren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam behaald. Rogier is lid van de Vereniging van Insolventieadvocaten (INSOLAD). Sinds 2015 is Rogier lid van de maatschap.