Bekijk het LinkedIn profiel van Jorne Kloots

J. Kloots

Advocaat: sinds 2007
Werkzaam bij De Bok:  sinds 2007
E-mail: kloots@debok.com
Telefoonnummer: +31 (0)10 282 29 99
Direct nummer: +31 (0)10 282 29 96

Jorne is in 2007 als advocaat begonnen bij De Bok en houdt zich bezig met uiteenlopende aspecten van het insolventierecht, waaronder de afwikkeling van faillissement en surseances van betaling, het begeleiden van doorstartscenario’s en de advisering daarover. 

Jorne wordt door de Rechtbank regelmatig aangesteld als curator. Verder behoort nog tot zijn praktijk de advisering en het voeren van procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

Jorne heeft de specialistenopleiding Grotius Insolventierecht met goed gevolg afgelegd en is aspirant-lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten (INSOLAD).