De afgelopen twee weken stonden in het teken van de publicatie van interne memo’s over de afschaffing van de dividendbelasting. Memo’s die eerst niet en later toch wel bleken te bestaan. Uit de documenten valt op te maken dat het mogelijke vertrek van enkele grote multinationals uit Nederland zwaar heeft gewogen in het besluit de dividendbelasting af te schaffen. Met de afschaffing van de dividendbelasting wil de regering een gunstig ondernemingsklimaat scheppen. Om te profiteren van de afschaffing dienen vennootschappen wel statutair gevestigd te zijn in Nederland.

Jurisprudentie

Een gunstig economisch klimaat maakt het aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven om naar Nederland te verhuizen. Juist op het gebied van die verhuizing is vrij recent een arrest gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie. In dit Polbud-arrest (ECLI:EU:C:2017:804) heeft het Hof overwogen dat de vrijheid van vestiging voor ondernemingen in de Europese Unie ook geldt, indien de verplaatsing van de statutaire zetel niet ook een verplaatsing van de werkelijke zetel (de economische activiteiten) van de onderneming inhoudt. Concreet houdt deze rechtsregel in dat ondernemingen het meest gunstige vestigingsklimaat kunnen kiezen (‘forumshopping’), terwijl de economische activiteiten achter kunnen blijven in het land van herkomst. Hierdoor is sprake van een verruiming van eerdere jurisprudentie van het Hof, waarin het Hof zich nog niet expliciet had uitgesproken over de mogelijkheid van forumshopping.

Terug: situatie in Nederland

Juist op forumshopping heeft de Nederlandse regering ingezet. Door dividendbelasting af te schaffen krijgen ondernemers een prikkel zich in Nederland te vestigen. Gedegen advies over de juiste rechtsvorm en het juiste Europese rechtsstelsel voor uw onderneming en situatie zijn hierbij een must! Neem hiervoor (vrijblijvend) contact op met mij of met mijn collega’s van De Bok.