Veel particulieren en ondernemingen sluiten een rechtsbijstandverzekering af voor het geval dat er een juridisch geschil ontstaat. Of een verzekerde zelf een externe advocaat mag kiezen op kosten van de rechtsbijstandverzekaar, is niet altijd duidelijk. 

In november 2013 bepaalde het Europese Hof van Justitie al dat een verzekerde zelf een advocaat mag kiezen als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. De vraag bleef: wat valt er onder een administratieve procedure?   

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Rechtsbijstandverzekaar DAS hield vol dat de ontslagprocedure bij het UWV niet onder de vrije advocaatkeuze valt. Volgens de verzekeraar was er bij de UWV-procedure namelijk geen sprake van een gerechtelijke of administratieve procedure. Daar is door het Europese Hof van Justitie nu een streep doorheen gezet. 

Het Europese Hof van Justitie heeft in antwoord op de prejudiciële vragen van de Hoge Raad geoordeeld dat het begrip “administratieve procedure” ruim moet worden uitgelegd. Ook in het geval van een UWV-procedure kan een verzekerde dus aanspraak maken op vergoeding van de kosten van een externe advocaat. 

Wat betekent deze uitspraak voor het arbeidsrecht?

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie creëert duidelijkheid wat betreft arbeidsrechtelijke procedures. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”)  is de keuze van de rechtsgang namelijk afhankelijk geworden van de ontslaggrond. In de WWZ is geregeld op welke gronden een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd en welke ontslagroute moet worden gevolgd. Waar de werkgever voorheen zelf kon kiezen of hij naar het UWV of de kantonrechter ging, schrijft de WWZ nu voor dat bij een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, de UWV-procedure moet worden gevolgd. 

Met het recente arrest van het Europese Hof van Justitie heeft de te voeren ontslagroute geen invloed meer op het recht op vrije advocaatkeuze en de dekking van de kosten. Zowel bij een ontslagprocedure via de kantonrechter als bij het UWV heeft de verzekerde het recht om zelf een (externe) advocaat te kiezen.

Meer weten over dit onderwerp? Advocaat Cherique Hilgers is gespecialiseerd in arbeidsrecht en staat u graag te woord.