De afgelopen jaren waren roerige tijden en voor vele is het doek gevallen. Inmiddels lijkt het dieptepunt bereikt. Na het recordjaar 2013 (in dat jaar zijn bijna 9500 faillissementen uitgesproken in Nederland), is het aantal faillissementen in Nederland gedaald naar 7500 in 2014 en 3300 in de eerste helft van 2015. Daar staat tegenover dat ondernemers die het wel hebben gered weer vooruit durven te kijken naar mogelijkheden om te groeien. Een van deze groeimogelijkheden is het doorstarten van de activiteiten van een concurrent vanuit diens faillissement.

De voordelen van een doorstart

Een doorstart uit faillissement brengt voor een ondernemer grote voordelen met zich mee. Enkele daarvan licht ik hieronder kort toe.

  1. Er is sprake van een activa transactie, hetgeen betekent dat de schulden van de gefailleerde onderneming in beginsel niet hoeven te worden overgenomen. De doorstartende onderneming begint dus met een ‘clean sheet’. Dit in tegenstelling tot een overname buiten faillissement, waarbij in de meeste gevallen sprake is van een activa-passiva transactie.

  2. Verder is algemeen bekend dat vanuit een faillissement goedkoop kan worden gekocht. De curator heeft als taak alle activa van de gefailleerde onderneming te liquideren, maar hij of zij heeft daar niet maanden de tijd voor. De curator neemt derhalve vaak genoegen met een (veel) lagere koopsom, dan normaliter zou worden geaccepteerd. Daar staat wel weer tegenover dat de curator in beginsel nimmer garanties afgeeft terzake de overgenomen activa.

  3. Het staat de ondernemer vrij om onder meer zelf te bepalen met welke personeelsleden hij of zij doorgaat. Bij een overname buiten een faillissement, is in bijna alle gevallen sprake van Overgang van Onderneming (OvO) en bestaat voor de ondernemer die vrijheid niet. Al het personeel zal alsdan moeten worden overgenomen. In een faillissement is het personeel op grond van de wet door de curator ontslagen en kan de ondernemer zelf bepalen welke personeelsleden een nieuw contract aangeboden krijgen.

Een vak apart

Een doorstart uit faillissement blijft echter ook een vak apart. De ondernemer krijgt te maken met een curator in plaats van met het dagelijks bestuur van de gefailleerde onderneming. De curator wordt na het faillissement ‘ingevlogen’ en is vaak maar beperkt op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gefailleerde onderneming. Goede samenwerking tussen de curator en de ondernemer is dan ook essentieel voor een vlotte en succesvolle doorstart. Daarnaast kent de faillissementswet enkele bepalingen waar ook de ondernemer mee te maken kan krijgen. Enige kennis van de faillissementswet komt daarom goed van pas.

Advies bij doorstart en faillissement

Ons kantoor treedt veelvuldig op als curator in faillissementen. Daarnaast begeleiden wij veelvuldig cliënten bij het doorstarten uit een faillissement. Omdat ons kantoor bekend is met beide kanten van de tafel, zijn wij in staat om ondernemende cliënten gericht te begeleiden en te adviseren bij een doorstart uit faillissement. Ziet u ook groeimogelijkheden en bent u benieuwd wat ons kantoor voor u kan betekenen, neem dan contact op met Rens van den Heuvel (gespecialiseerd in het faillissementsrecht en de begeleiding van cliënten bij een doorstart uit faillissement) of een van onze andere kantoorgenoten.