Vennootschapsrechtelijke verplichtingen tijdens Corona

'Alleen samen krijgen we corona onder controle’: een voor iedereen inmiddels welbekende leus. De COVID-19 maatregelen gelden nog steeds: we moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, niet met meer dan drie personen samenkomen en anderhalve meter afstand houden. Maar hoe zit dit dan met het houden van een algemene vergadering van aandeelhouders? En vooral: kan de jaarrekening nog wel tijdig worden opgemaakt en gedeponeerd?

Lees meer...

Kruislingse verrekening na faillissement

 

Als gevolg van een recent arrest van de Hoge Raad is duidelijk dat contractuele bedingen die zien op meerpartijen- of kruislingse verrekening ook standhouden, indien zich een faillissement voordoet. Advocaat Anton Beneder legt uit.

Lees meer...

Aandachtspunten bij de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

 

Aannemers, ontwikkelaars en eigenaren van vastgoed zullen in de aankomende tijd (wederom) met juridische veranderingen te maken gaan krijgen. Zo ziet het ernaar uit dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) in 2021 in werking zal treden. Dat lijkt wellicht nog ver weg, maar die wet zal wel van invloed zijn op (de voortgang van) bouwprocessen. In haar nieuwste blog identificeert onze advocaat Daphne Buren-Baks enkele aandachtspunten voor aannemers en opdrachtgevers.

Lees meer...

Ondernemers, onderschat het belang van het vennootschapscontract niet!

De vastlegging van afspraken tussen vennoten binnen personenvennootschappen laat geregeld te wensen over. Bij gebreke van een modern wettelijk kader, zoals rechtspersonen dat wel hebben, is het van groot belang voldoende aandacht te besteden aan het contract van de vennootschap. Nils Beukers gaat in zijn blog in op een aantal aspecten van vennootschapscontracten.

Lees meer...

Vernietigen van VvE besluiten: hoe snel moet je handelen?

Het belang van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is soms groot en haar besluiten kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben. In bepaalde gevallen is het wenselijk om een beroep op vernietiging van het besluit te doen. Dit kan binnen één maand ná de dag waarop de verzoeker van het besluit kennis heeft kunnen nemen. In de praktijk levert dit veel problemen op: wanneer vangt deze termijn aan? Recent heeft de Hoge Raad zich hierover uitgelaten en daarbij enkele handvatten geboden, welke zowel voor de VvE leden als VvE besturen van belang zijn.

Lees meer...