Uitspraak Hoge Raad: voorwaardelijk eigendom vatbaar voor verpanding

3 juni jl. deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak inzake de volgende kwestie: Lange tijd was het onduidelijk of de koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht. De koper wordt namelijk pas volwaardig eigenaar van de gekochte zaken nadat de koopsom volledig is betaald aan de leverancier. Dankzij het arrest Rabobank/Reuser is daar nu duidelijkheid over.

Lees meer...

Recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor ontslagprocedure via het UWV

Veel particulieren en ondernemingen sluiten een rechtsbijstandverzekering af voor het geval dat er een juridisch geschil ontstaat. Of een verzekerde zelf een externe advocaat mag kiezen op kosten van de rechtsbijstandverzekaar, is niet altijd duidelijk. 

Lees meer...

Aandachtspunten voor kopers en verhuurders van onroerend goed

Als advocaat met een voorliefde voor onroerend goed (recht) volg ik natuurlijk met veel interesse de verbouwing van ons kantoorpand. Die verbouwing zette mij echter ook aan het denken over onder meer de investeringen die door de eigenaar van een pand worden gedaan en over de verwachtingen van investeerders in onroerend goed. 

Lees meer...

Advocaat over de grens; London calling!

Van augustus tot en met oktober 2015 heb ik drie maanden in Londen gestudeerd en gewerkt; een enorm leerzame ervaring die ik absoluut niet had willen missen. De eerste twee maanden heb ik een intensieve cursus Legal English gevolgd aan de Londen School of English, welke ik met succes heb afgerond door het behalen van een Cambridge Legal English Certificate. Heerlijk om samen met juristen en andere advocaten van allerlei nationaliteiten terug in de schoolbanken te zitten!

Lees meer...

Doorstart na faillissement

De afgelopen jaren waren roerige tijden en voor vele is het doek gevallen. Inmiddels lijkt het dieptepunt bereikt. Na het recordjaar 2013 (in dat jaar zijn bijna 9500 faillissementen uitgesproken in Nederland), is het aantal faillissementen in Nederland gedaald naar 7500 in 2014 en 3300 in de eerste helft van 2015. Daar staat tegenover dat ondernemers die het wel hebben gered weer vooruit durven te kijken naar mogelijkheden om te groeien. Een van deze groeimogelijkheden is het doorstarten van de activiteiten van een concurrent vanuit diens faillissement.

Lees meer...