Ondernemers opgelet! Aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten in consumentenzaken: 3 praktische tips

Voor ondernemers is (bijna) niets zo vervelend als slecht betalende debiteuren. Iedere ondernemer krijgt er echter vroeg of laat wel mee te maken. En dat kost veel tijd, geld en negatieve energie. De ondernemer kan hiervoor wel worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten.

Indien een ondernemer een overeenkomst sluit met een consument zal rekening gehouden moeten worden met de bescherming van de consument. Deze bescherming heeft zijn weerslag op de aanspraak van schuldeisers op buitengerechtelijke incassokosten. Op grond van de wet is een consument buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan de schuldeiser indien hij (i) in verzuim is, en vervolgens (ii) vruchteloos is aangemaand tot betaling van de oorspronkelijke vordering binnen een termijn van 14 dagen.

Lees meer...

De Bok jurisprudentiebespreking: is er sprake van opvolgend werkgeverschap?

Bij De Bok vinden wij het belangrijk dat er onderling volop kennis wordt gedeeld en onze advocaten altijd op de hoogte zijn van actuele onderwerpen. Daarom organiseren wij eens in de twee weken een jurisprudentiebespreking op ons kantoor. Interessante onderwerpen, bijzondere casussen en tips die tijdens het overleg worden besproken delen wij graag met geïnteresseerden. Sanne Piekaar-Bouthoorn tijdens een recente jurisprudentiebespreking: “Over het opvolgend werkgeverschap bij de berekening van de transitievergoeding wordt in de jurisprudentie verschillend geoordeeld. Dit blijkt uit beslissingen van de Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Zutphen van 3 oktober 2016 en van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 juni 2016” 

Lees meer...

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; let op de motivering!

Het is niet ongebruikelijk dat een werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding overeenkomen. Sinds 1 januari 2015 dient een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemotiveerd te worden. Dat aan die motivering strenge eisen worden gesteld, volgt uit artikel 7:653 lid 2 BW. Enerzijds dienen de specifieke bedrijfs- of dienstbelangen te worden gemotiveerd en anderzijds dient uit de motivering te blijken waarom deze belangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Die motivering moet bovendien schriftelijk gebeuren en bij het concurrentiebeding worden opgenomen. Maar wat betekent dat in de praktijk nu eigenlijk? En wat als u de motivering later aan het concurrentiebeding toevoegt? De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs over zo’n casus. Wat was er aan de hand?

Lees meer...

Tips voor startups: een goed begin is het halve werk!

Jaarlijks openen duizenden bedrijven in Nederland hun deuren. Bij de start van een onderneming komt nogal wat kijken. Het op de markt brengen van uw product of dienst is op zichzelf al een spannende aangelegenheid. Hoe wordt uw product of dienst door het grote publiek ontvangen? Besteed naast het introduceren van uw product of dienst op de markt aandacht aan het vastleggen van belangrijke afspraken. Een gedegen juridisch plan kan bijdragen aan het succes van uw onderneming. 

Lees meer...

De Letter of Intent: weet wat u tekent

Een intentieverklaring of Letter of Intent (LOI) wordt onder andere gebruikt bij overnames van bedrijven (via aandelen of activa/passiva). Vaak wordt een dergelijke overeenkomst gebruikt om voorwaarden en wensen die in verkennende gesprekken worden gemaakt alvast vast te leggen. Het is van belang dat u in deze fase al stil staat bij wat u tekent. Veel intentieverklaringen hebben namelijk al veel weg van een koopovereenkomst en bevatten onderdelen die nadien zeer lastig te heronderhandelen zullen zijn. De Bok Roijers Gasseling advocaten licht toe.

Lees meer...