Tips voor startups: een goed begin is het halve werk!

Jaarlijks openen duizenden bedrijven in Nederland hun deuren. Bij de start van een onderneming komt nogal wat kijken. Het op de markt brengen van uw product of dienst is op zichzelf al een spannende aangelegenheid. Hoe wordt uw product of dienst door het grote publiek ontvangen? Besteed naast het introduceren van uw product of dienst op de markt aandacht aan het vastleggen van belangrijke afspraken. Een gedegen juridisch plan kan bijdragen aan het succes van uw onderneming. 

Lees meer...

De Letter of Intent: weet wat u tekent

Een intentieverklaring of Letter of Intent (LOI) wordt onder andere gebruikt bij overnames van bedrijven (via aandelen of activa/passiva). Vaak wordt een dergelijke overeenkomst gebruikt om voorwaarden en wensen die in verkennende gesprekken worden gemaakt alvast vast te leggen. Het is van belang dat u in deze fase al stil staat bij wat u tekent. Veel intentieverklaringen hebben namelijk al veel weg van een koopovereenkomst en bevatten onderdelen die nadien zeer lastig te heronderhandelen zullen zijn. De Bok Roijers Gasseling advocaten licht toe.

Lees meer...

Vastgoedmarkt update: Rotterdam biedt ruimte voor ontwikkelingen

De ambitie van de gemeente Rotterdam is dat Rotterdam in 2030 een aantrekkelijke Europese moderne interculturele metropool zal zijn. Rotterdam wil bouwen aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. Deze transformatie van haven- en industriestad naar een haven- en kennisstad is op dit moment al goed te voelen.

Lees meer...

Uitspraak Hoge Raad: voorwaardelijk eigendom vatbaar voor verpanding

3 juni jl. deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak inzake de volgende kwestie: Lange tijd was het onduidelijk of de koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht. De koper wordt namelijk pas volwaardig eigenaar van de gekochte zaken nadat de koopsom volledig is betaald aan de leverancier. Dankzij het arrest Rabobank/Reuser is daar nu duidelijkheid over.

Lees meer...

Recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor ontslagprocedure via het UWV

Veel particulieren en ondernemingen sluiten een rechtsbijstandverzekering af voor het geval dat er een juridisch geschil ontstaat. Of een verzekerde zelf een externe advocaat mag kiezen op kosten van de rechtsbijstandverzekaar, is niet altijd duidelijk. 

Lees meer...