Eindafrekeningen klanten Naked Energy

Eindafrekeningen klanten Naked Energy

Het opstellen van de eindafrekeningen en het versturen ervan aan de klanten is door omstandigheden die te maken hebben met het faillissement, pas in de tweede helft van februari 2022 mogelijk. Voormalig klanten van Naked Energy ontvangen de eindafrekening inclusief specificatie op de gebruikelijke wijze.

Klanten met vragen of opmerkingen over de eindafrekeningen kunnen een e-mail sturen aan nakedenergy@debok.com.

J. Kloots,
curator Naked Energy B.V.