Donderdag 12 januari bracht studievereniging In Duplo een kantoorbezoek aan De Bok Roijers Gasseling Advocaten. Wij blikken terug op een geslaagd bezoek en danken de studenten van In Duplo voor hun komst. Ook bedanken wij in het bijzonder onze advocaten Frans en Cherique voor hun inspanningen deze dag!

In Duplo

In Duplo is een studievereniging voor studenten die het mr.drs. -programma volgen, een uniek programma dat studenten aan de Erasmus Universiteit de mogelijkheid biedt de studies Economie & Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid te combineren.

Het kantoorbezoek

De studenten van In Duplo werden door advocaten Rogier, Frans en Cherique verwelkomd, waarna een korte kennismaking met De Bok Roijers Gasseling advocaten en onze praktijk volgde. Ook verschafte advocaat-stagiaire Bente de studenten een kijkje in haar agenda.

Voor de workshop bogen de studenten zich in groepjes over een ingewikkelde onderhandelingscasus. Nadat de studenten zich hadden voorbereid, werden de onderhandelingen gestart onder begeleiding van kantoorgenoten Martijn, Jorne en Rosanne. Na afloop werden de resultaten van de onderhandelingen gepresenteerd en voorzien van feedback door onze advocaten Frans en Cherique.

Ook kregen de studenten een rondleiding op het kantoor van De Bok en mochten ze na afloop al hun prangende vragen anoniem op papier schrijven. Deze vragen werden beantwoord door onze advocaten Marianne en Rosanne.

De dag werd afgesloten in de bar van Spaces, welke voor de gelegenheid volledig was ingericht voor de studenten van In Duplo. Deze borrel gaf de gelegenheid voor de studenten, advocaten en partners om gezamenlijk op een geslaagde dag te proosten!

IMG 1778